خرید بیمه عمر

چرا مردم ما بیمه عمر نمی خرند؟

دلایل عدم مراجعه به بیمه عمر عدم اطلاعات کافی در خصوص بیمه عمر پایین بودن درآمد تورم کسانی که بیمه تامین اجتماعی دارند عدم اطمینان به شرکت های بیمه جایگاه اجتماعی و شغلی افراد باورهای نادرست در خصوص بیمه عمر برخی از افراد جامعه به دلیل عدم شناخت و اطلاعات ... ادامه مطلب