قوانین و آیین نامه های بیمه

خلاصه ای از آنچه لازم است بدانیم.
_

آیین‌نامه‌ها

_

لطفا موارد زیر را مطالعه بفرمایید و اگر سوالی بود در قسمت از ما بپرسید درج فرمایید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

سوالات متداول

آیین‌نامه شماره ۶۸

آیین نامه شماره ۶۸

دستورالعمل نحوه اقدام در بیمه های مستمری و زندگی.
این آیین نامه که توسط شورای عالی بیمه و در سال ۱۳۹۰ تهیه و تصویب گردیده است، میزان و نحوه محاسبه بیمه های زندگی و مستمری را تشریح میکند.
بیمه های زندگی در چهار گروه “بیمه خطر فوت”، “بیمه به شرط حیات”، “بیمه های مختلط” و “بیمه مستمری” تقسیم میگردند که بر مبنای این آیین نامه جزئیات نحوه محاسبه هر یک از آنها مشخص شده اند.
فصول نه گانه این آیین نامه در سی و شش ماده، به تفصیل درباره تمامی موضوعات مرتبط با این دسته از بیمه ها (اعم از مبانی محاسبه نرخ بیمه، کارمزد، مشارکت در منافع، بیمه های اتکایی اجباری و اختیاری و…) به تبیین دستورالعمل قانون پرداخته است.
همچنین در انتهای این آیین نامه، اصلاحیه ای به بند ب ماده سه این آیین نامه اضافه شده است، که مطالعه آن برای اقدام نمایندگیها براساس این آیین نامه، ضروری است.
برای دسترسی به متن کامل آیین نامه، اینجا کلیک کنید.
آیین نامه شماره ۸۴

آیین نامه شماره ۸۴

شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص

آیا از شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص اطلاع دارید؟
این آیین نامه که توسط شورای عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، در سال 1392 تصویب گردیده است، شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص را در بیست ماده و نه تبصره تشریح می کند.

 

برای دسترسی به متن کامل این آیین نامه، اینجا را کلیک کنید.

آیین نامه شماره ۷۱

آیین نامه شماره ۷۱

دستورالعمل حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

آیا از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها اطلاع دارید؟
این آیین نامه که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 تهیه و تصویب گردیده است، میزان و نحوه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها را در هفت فصل، سی و سه ماده و چهار تبصره تشریح می کند.

 

برای دسترسی به متن کامل این آیین نامه، اینجا را کلیک کنید.

آیین نامه شماره ....

آیین نامه شماره ….

آیین نامه شماره ....

آیین نامه شماره ….

آخرین تحولات حوزۀ بیمه

قانون بیمه شماره...

قانون بیمه شماره…

قانون بیمه شماره...

قانون بیمه شماره…

قانون بیمه شماره...

قانون بیمه شماره…

قانون بیمه شماره...

قانون بیمه شماره…

قانون بیمه شماره...

قانون بیمه شماره…

از ما بپرسید