بیمه های مسئولیت مدنی عمومی

بیمه مسئولیت مدنی عمومی:

بیمه مسئولیت مدنی عمومی

انواع بیمه مسئولیت مدنی عمومی:

1. بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و سرویس کاران آسانسور

2. بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات

3. بیمه نامه مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث

4. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران آژانس های مسافرتی

5. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی

6. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

7. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک

8. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و منجیان غریق استخر

9. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران هتل ها و مهمان پذیرها

10. بیمه نامه مسئولیت مدنی هیات مدیره مجتمع مسکونی

11. بیمه نامه مسئولیت مدنی هیات مدیره مجتمع های تجاری اداری در مقابل اشخاص ثالث

12. بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران رستوران ها و تالارهای پذیرایی

13. مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اموال اشخاص ثالث

14. مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغات در قبال اشخاص ثالث

منبع:

سایت بیمه پاسارگاد