بیمه عمر و تامین آتیه

* در این بیمه نامه سرمایه بیمه عمر ضریبی از توان پرداخت حق بیمه ماهانه توسط بیمه گذار است. بیمه گذار می تواند از بین ضرایب (120-150-180-210-240-270-300-330-360) یک کدام را انتخاب کند.

*حق بیمه این قرارداد می تواند به صورت اقساطی (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا حتی یکجا) پرداخت شود.

*مدت بیمه نامه می تواند پنج تا سی سال باشد.

*مبلغ حق بیمه می تواند به در خواست بیمه گذار برای مقابله با تورم 3 تا 25 درصد در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد.