بیمه باربری

بیمه باربری:

بیمه بابری
انواع بیمه باربری

بیمه باربری یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. از زمانی که تجارت و بازرگانی به صورت جهانی گسترش یافته است نیاز به آن بیشتر احساس می شود. امروزه سیستم های حمل و نقل در جوامع بشری پیشرفت زیادی کرده است و همین امر باعث شده است ازشدت برخی ریسک های حمل و نقل کاسته شود.

در واقع بیمه باربری پوششی است که زیان ها و خسارت های وارد شده به محصولات را از مبدا بارگیری تا مقصد نهایی جبران می کند.

در این راستا شرکت بیمه پاسارگاد کلیه کالاهایی را که از کشور خارج و یا وارد می شوند و یا در محدوده داخلی کشور، از شهری به شهری دیگر جا به جا می شوند را تحت پوشش بیمه باربری قرار می دهد.

انواع بیمه حمل و نقل کالا:

انواع بیمه حمل و نقل کالا شامل حمل و نقل داخلی, صادراتی, وارداتی و ترانزیت که به صورت زمینی، دریائی، هوائی و یا ترکیبی از آن ها با حداقل نرخ ممکن, تحت کلوزهای مختلف و برای پوشش‌های متفاوت توسط این شرکت ارائه می‌شود که هر یک را بصورت جداگانه توضیح خواهیم داد:

بیمه حمل و نقل داخلی:

این بیمه نامه محموله هایی که مبداء و مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیائی ایران قرارداد را شامل می شود و خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، تصادف، واژگونی، پرت شدن از روی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله، خسارتهای ناشی از تخلیه و بارگیری، آبدیدگی، برخورد جسم خارجی به محموله را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه حمل و نقل بین المللی:

این بیمه نامه محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را براساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن شروط A- B- C یا Total Loss تحت پوشش قرار می دهد.

انواع بیمه باربری:
1.  بیمه باربری وارداتی
2.بیمه باربری صادراتی
3. بیمه باربری داخلی

منبع سایت بیمه پاسارگاد