بیمه اتومبیل

اتومبیل نقش مهمی در زندگی روزمره ما دارد و باتوجه به ملموس بودن خطرات ناشی از وقوع حوادث رانندگی، این بیمه در دنیا جزو پرفروش ترین بیمه ها محسوب می شود. بیمه اتومبیل خسارت های ناشی از حوادث رانندگی که به مالک خودرو، سرنشینان و اشخاص ثالث وارد می شود را جبران می کند.

انواع بیمه اتومبیل:

1. بیمه شخص ثالث

2. بیمه حوادث راننده

3. بیمه بدنه اتومبیل

بیمه شخص ثالث:

براساس قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند مسئولیت خود را که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محموله‌های آنها اشخاص ثالث زیان وارد نماید بیمه کنند . این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارت‌های مالی و جانی صادر می‌شود، لذا توصیه می‌گردد تعهدات این بیمه نامه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سال‌های آتی خریداری گردد.

بیمه حوادث راننده:

این بیمه پرداخت غرامت صدمات بدنی ناشی از حادثه اعم از فوت، نقص عضو، از کار افتادگی و هزینه‌های پزشکی را تا مبلغ تعیین شده به راننده اتومبیل که به موجب قانون ”ثالث” تلقی نمی‌شود جبران می‌نماید.
بیمه حوادث راننده تا حد دیه کامل قابل خریداری می‌باشد .

بیمه بدنه اتومبیل:

در بیمه بدنه، وسیله نقلیه در مقابل خطرات سرقت کلی، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می‌گیرد و می‌توان خطرهای اضافی نظیر سیل، زلزله، آتشفشان و خسارت‌های ناشی از پاشیده شدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی، سرقت قطعات و لوازم، شکست شیشه به تنهایی و غرامت عدم استفاده از خودرو در ایام تعمیرات و … را نیز به خطرهای اصلی اضافه نمود.

دانلود فرم‌ها:

فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه بدنه وسیله نقلیه موتوری زمینی
فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

منبع سایت بیمه پاسارگاد