بیمه آتش سوزی

بیمه آتش‌سوزی

قراردادی است توافقی بین بیمه گذار و بیمه گر که براساس آن بیمه گر متعهد می شود در قبال دریافت حق بیمه، خساراتی که به اموال بیمه شده وارد شده را در حدود تعهدات خود و برای دوره زمانی معین جبران کند.

حال اموال بیمه شده می تواند منقول و غیرمنقول باشد که شامل: ساختمان، اثاثه و لوازم، ماشین آلات، … که براثرآتش، صاعقه، انفجار، … دچار حادثه شده است را بیمه آتش سوزی تمامی خسارات آن را هم تحت پوشش قرار می دهد.

انواع بیمه آتش سوزی شامل موارد زیر می باشد:

1. آتش سوزی منازل مسکونی
2. آتش سوزی واحدهای صنعتی
3. آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی:

در این نوع بیمه نامه، ساختمان  واحد مسکونی، تاسیسات و اثاثیه داخل آن، علاوه بر خطرهای آتش سوزی، انفجار و صاعقه می تواند در برابر کلیه خطرهای اضافی ( سیل ، زلزله ، طوفان، ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب، سقوط هواپیما، رانش زمین و . . . ) نیز تحت پوشش قرار گیرد.

فرم ها:
فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه آتش سوزی منازل مسکونی همراه با بیمه شخص ثالث خودرو
فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه آتش سوزی منازل مسکونی همراه با بیمه بدنه خودرو
فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه آتش سوزی مجتمع های مسکونی-اداری-تجاری

آتش سوزی واحدهای صنعتی:

بیمه آتش سوزی صنعتی، ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و موجودی انبار و یا کالای در جریان ساخت  واحدهای صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد

فرم:
فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه آتش سوزی صنعتی

آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها:

این بیمه نامه ساختمان، تاسیسات وموجودی مربوط به کلیه واحدهای تجاری، اداری، خدماتی عمومی، فرهنگی، صنفی و درمانی را در مقابل خطرات اصلی و اضافی تحت پوشش قرار می‌دهد.

فرم:
فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه آتش سوزی غیرصنعتی

منبع سایت بیمه پاسارگاد